Eros Alezi ,,Fragmenti”

Monodrama u izvodjenju Dejana Aćimovića.