Senzibilizacija za pitanje roda i pola (Gimnazija Velika Plana)

Projekat SENZIBILIZACIJA ZA PITANJA RODA I POLA – PROGRAM PREVENCIJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA MEDJU MLADIMA U GIMNAZIJI U VELIKOJ PLANI ima za cilj podizanje nivoa svesti o pitanjima rodno zasnovanog nasilja medju mladima (devojkama i mladićima) – učenicima Gimnazije u Velikoj Plani.

Pošto u Gimnaziji postoji 16 odeljenja, planiramo da održimo 10 tematskih radionica sa mladima (po dve grupe za svaku temu) i 5 radionica sa roditeljima što je ukupno 25 radionica. Teme koje želimo da obuhvatimo su :

 • Osnovni pojmovi – pol i rod
 • Rodni identiteti i uloge
 • Odnosi moći u društvu
 • Zloupotreba moći
 • Diskriminacija
 • Seksizam
 • Rodno ravnopravno društvo
 • Nasilje
 • Rodno zasnovano nasilje
 • Rod i seksualnost mladih
 • Adolescentske veze i
 • Nasilje u vezama mladih