Druziliste

Cilj Programa „DRUŽILIŠTE“ je da podigne kapacitet adolescenata (15 – 19 godina) sa psihičkim smetnjama i poremećajima oz opštine Vleika Plana da se izbore sa svojim krizama razvijanjem kvalitetnih , dostupnih i pravovremenih usluga akcije i prevencije u oblasti mentalnog zdravlja kroz rad psihološkog savetovališta.Usluge akcije pružaju se kroz individualni savetodavni i terapijski rad psihološkog savetovališta i rad vršnjačkih timova za podršku, a preventivne aktivnosti realizuju se kroz edukativne i edukativno -promotivne aktivnosti za mlade i njihove roditelje na teme iz oblasti mentalnog zdravlja.Edukativne aktivnosti se najvećim delom organizuju kao radionice,dakle interaktivne su i podrazumevaju aktivno učešće.Program treba da pomogne mladima sa smetnjama i poremećajima u psihičkom funkcionisanju da ovladaju veštinama i steknu znanja kojima će uspešno savladavati kako razvojne tako i svakodnevne životne probleme i izazove .Posebno mesto u programu imaju mladi iz tima za vršnjačku podršku koji će ući u program kao volonteri i voditelji aktivnosti .Oni će, kroz usvajanje konkretnih znanja i veština neophodnih za rad u programu, razbiti sopstvene predrasude o problemima psihičke prirode, postaće aktivni lobisti i edukatori unutar svojih mikro zajednica, te i na taj način doprineti ostvarivanju ciljeva programa, odnosno, kreiranju prilika za ravnopravno učešće svih mladih u životu lokalne zajednice.

Aktivnosti :

  1. Bazični trening za 21 člana/icu Tima za vršnjačku podršku iz oblasti Komunikacije (kako slušati problem, narkomanija, alkoholizam, nasilje, kako biti savetnik/ca na telefonu…)
  2. TEEN TELEFON za adolescente/kinje na kome će dežurati obučeni volonteri Tima za vršnjačku podršku i koji će raditi tri puta nedeljno u periodu od 17h – 20 h.
  3. Psihološko savetovalište za adolescente/kinje
  4. Edukativno –psihološko dramske radionice za adolescente/kinje sa psihičkim smetnjama i problemima i vršnjačke edukatore. Radionice su vezane za problematiku očuvanja mentalnog zdravlja tj. usvajanje tehnika za razvoj životnih veština
  5. Kreativne radionice za adolescente/kinje
  6. Škola roditeljstva za roditelje iz porodica koje maladaptivno funkcionišu (razvedeni roditelji, samohrane majke ili očevi, iz porodica koje su žrtve porodičnog nasilja …) koja će raditi 2 puta mesečno .
  7. Stručni tekstovi na sajtu koji će pomoći mladima da razumeju prirodu i nastanak psiholoških smetnji i
  8. Online – savetovalište za adolescente/kinje koji u opisu problema imaju ekstremnu intravertnost ili neku socijalnu fobiju koja im onemogućava uobičajeni pristup metodama koje koriste intezivne socijalne kontakte (recimo , dolazak u savetovalište ili uključivanje u grupu za podršku) će jednom nedeljno odgovarati na pitanja posetilaca sajta (na pitanja će odgovarati psihološkinje angažovane u psihološkom savetovalištu za adolescente/kinje.
  9. 12 nastupa u lokalnim medijima radi promovisanja koncepta očuvanja mentalnog zdravlja i preduzimanja pravilnih i pravovremenih mera u slučaju nastanka smetnji ili disfunkcija.
  10. Osmišljavanje ,dizajniranje i štampanje promotivnog materijala (liflet, poster, olovke…)

Projekat traje godinu dana i realizuje se uz finansijsku podršku sledećih donatora: BCIF/CNF-a (u koviru programa Socijalna tranzicija), Fonda za otvoreno društvo i Opštine Velika Plana