Saznaj! Prepoznaj! Reaguj!

Glavni cilj projekta Saznaj! Prepoznaj! Reaguj ! (Program prevencije nasilja u vezama mladih 15 -19 godina) je Informisanje, edukovanje i podizanje svesti učenika/ca Gimnazije u Velikoj Plani s ciljem eliminacije nasilja u vezama mladih 15 – 19 godina kroz njihovo motivisanje na preuzimanje aktivne uloge u stvaranju promena u svojim stavovima, ali i u svojoj okolini kao i njihovo podsticanje na akcije kreativnog delovanja. kroz razvijanje znanja,veština i stavova o pitanjima odnosa izmedju polova

Teme: Potreba za odnosima sa drugim ljudima – socijalni motivi (afilijativnost,posebno ljubav I emocionalna vezanost, altruizam, gregarni motiv), Mini istraživanje –,,Koliko su nam važni drugi’’, Radionice: Negativni socijalni motivi – agresivnost; agresivnost uopšte, agresivnost prema bližnjima.Priroda agresivnosti, oblici ispoljavanja i posledice, Kako postajemo agresivni – modeli I načini učenja agresivnog ponašanja; psihološko nasilje I nasilje u emocionalnim vezama, Mini istraživanje‘’Koliko ima nasilja u vezama medju mladima u našoj sredini’’, O komunikaciji – pojam, vrste, obeležja -Šta komunikacija znači u odnosima sa ljudima, kako komuniciramo rečima, licem, telom; kakve nesvesne znake šaljemo jedni drugima, Komunikacija u zabavljanu – osobenosti komunikacije medju suprotnim polovima; komunikacija osobama u bliskim i intimnim odnosima; uticaj razvoja seksualnosti na komunikaciju, Komunikacija kao model prenosa nasilnih matrica sa generacije na generaciju. Tribine sa roditeljima: Tribina sa prikazom rezultata istraživanja na temu društvenih ( socijalnih ) motiva, Komunikacija kao suština porodičnih odnosa -O komunikaciji uopšte; kako komuniciramo sa najbližima; da li umemo da istinski slušamo; gledište drugog, Naša deca i drugi – kako smo ih pripremili za odnose sa drugim ljudima; tabu teme u roditeljstvu,Zajednička radionica deca- roditelji ”Komunikacione modele svi nosimo iz kuće” (čemu u komunikaciji učimo decu a to može da im škodi ) – stereotipni obrasci, predrasude, mizoginija, negativni stavovi prema različitosti, ksenofobičnost, Zajednička radionica deca- roditelji
”Gradimo modele za razumevanje” ( kako da izgradimo model dobrih medjusobnih odnosa ). Projekat traje 5 meseci, donator EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA.