Pokreni! Preduzmi! Promeni!

Uz finansijsku podršku Evropske komisije iz Brisela, a u okviru programa “Mladi u akciji”, u periodu od 9. do 18.febraura 2012.godine, u Požarevcu, u motelu “Ljubicevski raj” , Udruženje gradjana “Svet reci” iz Velike Plane organizuje desetodnevni trening na temu omladinskog preduzetništva. Na treningu učestvuju mladi iz 15 zemalja : Poljske, Italije, Turske, Portugalije, Latvije, Albanije, Kosova, Makedonije, BiH, Rumunije, Grcke , Crne Gore, Moldavije, Izraela i Srbije.
Statistika pokazuje da je u najvećem broju evropskih zemalja najveća nezaposlenost u kategoriji mladih. Takodje, realna ponuda radnih mesta , posebno posle velike svetske krize, ne može da odgovori na izazov visoke stope nezaposlenosti.U sektoru velikih kompanija kriza je posebno velika . Rešenje za nezaposlenost leži u preduzetničkim aktivnostima mladih i razvoju ekonomije zasnovane na inovacijama za razliku od ekonomija zasnovanih na resursima i efikasnosti. Kako društvene akcije usmerene ka pomaganju mladima da povećaju svoje kapacitete za zapošljivost, posebno kroz osnaživanje za otvaranje malih preduzeća nisu dovoljne, naš projekat osnažuje mlade da preuzmu inicijativu u oblasti sopstvenog zapošljavanja i smanjenja siromaštva i marginalizovanosti . Paradoks je to što su potencijali mladih većine zemalja zapravo mnogo veći no što to aktuelno stanje pokazuje.Mladi imaju kreativne i inovativne potencijale veće nego stariji, spremniji su da uče i otvoreniji za promene.Oni su nosioci promena i evropskog aktivizma. Ako svojim aktivizmom i promocijom evropskih vrednosti smanjuju svoj osnovni problem – nezaposlenost, onda su oni višestruko motivisani promoteri i aktivisti. Razvoj preduzetničkih znanja i veština kod mladih pomoći će da kapaciteti mladih za samozapošljavanje, posebno onih iz marginalizovanih grupa, budu veći i da postanu realan izlaz iz siromaštva i marginalizovanosti.

Svrha projekta je da podrži razvoj bazičnog znanja i unapredi vestine iz oblasti preduzetničkog poslovanja i preduzetničke kulture kod mladih kao jedne od osam ključnih kompetenci u razvoju gradjanskog društva zasnovanog na učenju. Specifični ciljevi su:Podsticanje razvoja preduzetničkog duha i preduzetniikog ambijenta medju mladim ljudima;Pomoć mladim ljudima da razviju lične kvalitete kao što su samoinicijativa, samopouzdanje, inovativnost i kreativnost, sposobnost za timski rad , odgovornost, spremnost da se preuzme rizik i motiv postignuća;povećanje zapošljivosti i samozapošljivosti i smanjenje siromaštva medju mladima kroz povećanu zapošljivostSticanje znanja i veština potrebnih u razvoju poslovnog plana sa njegovim ključnim elementima Ključne teme su: Značaj razvoja malih i srednjih preduzeća za ekonomiju zajednice,Timski rad i sposobnost rada u timu, Promena ustaljenih mentalnih navika, Razvoj potencijala i kreativnosti u mišljenu kroz kreativne tehnike rada, Elementi poslovnog plana,Razvoj poslovnog plana prema modelu Business innovation programs, Norveška- marketing mix, razvoj poslovne ideje, lične kvalifikacije, znanja, veštine, mreža ljudi; pravni okviri; kritične tehnologije; matrica proizvod/usluga,razlozi za kupovinu, konkurencija, procena profitabilnosti; Potrebe za investicijama, fiksni troškovi, operativni budžet, izvori finansiranja; Novčani tok, rad na biznis planu, kritični faktori, lista obaveza.Siromaštvo mladih je vezano za nezaposlenost i slabu prohodnost na tržištu rada zbog nedovoljnog iskustva i manjka nekih znanja i veština.Ova edukacija povećava šanse mladih da izađu iz siromaštva čime direktno odgovara na njihove potrebe za ekonomskom nezavisnošću tako što ih uči da kreiraju nova radna mesta inovativnim pristupom potrebama zajednice.Koriste se aktivne metode rada neformalnog obrazovanja koje podstiču kreativnost i inovativnost učesnika – radionice, rad u grupama i učenje kroz grupne procese,diskusije i prezentacije.

DAN 1: 

DAN 2: 


DAN 3: 

DAN 4: 

Dan 5:  

Dan 6: 

Dan 7: 

Dan 8: 

Dan 9: