Mladi protiv korupcije- mobilizacija mladih Podunavskog, Pomoravskog, Šumadijskog i Braničevskog okruga za borbu protiv korupcije

Projekat “Mladi protiv korupcije”- mobilizacija mladih Podunavskog, Pomoravskog, Šumadijskog i Braničevskog okruga za borbu protiv korupcije je usmeren na izgradnju kapaciteta mladih za prepoznavanje i suprotstavljanje korupciji. Projekat realizuje Udruženje građana “Svet reči” uz podršku Američke ambasade, u okviru programa “Small grants” Demokratske komisije. 

Резултат слика за us embassy belgrade logo

“Mladi protiv korupcije”

Mobilizacija mladih iz 10 opština Podunavskog, Pomoravskog, Šumadijskog i Braničevskog okruga za borbu protiv korupcije

Korupcija na latinskom corruptio znači pokvarenost, podmitljivost, označava zloupotrebu službenog položaja radi ostvarivanja lične koristi. Istorija pokazuje da je korupcija stara koliko i država i da se ne može iskoreniti. Ali, može se svesti na minimalni nivo.
Korupcija postoji u gotovo svim društvima i pojavljuje se u mnogim sferama ljudskog života onemogućavajući na taj način pojedince da slobodno uživaju svoja prava. Korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane službenika ili osobe koja vrši određenu javnu funkciju, a koja za cilj ima ličnu i/ili materijalnu korist. Korupcija se manifestuje na razne načine u raznim državama, kulturama i periodima. Najčešće se javlja u obliku potkupljivanja državnih službenika, ali i iznuđivanja novca građana, zatim kao nepotizam i pronevere javnih sredstava.
U Srbiji je korupcija, prema mišljenju građana, najizraženija u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu i policiji.
Korupciju najviše primećuju mladi koji, nakon završene srednje škole ili fakulteta, ne uspevaju da nađu posao legalnim putem.
Bez obzira koji je oblik u pitanju, korupcija usporava ekonomski razvoj, narušava stabilnost institucija, slabi državu i, uopšte, negativno utiče na razvoj celokupnog društva. Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja ugrožava ljudska prava, razara moral i ugrožava stabilnost i napredak. Osim što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, ona predstavlja i devijaciju temeljnih društvenih načela. Stoga borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduslov za razvoj otvorenog i demokratskog društva.Problem korupcije i nepotizma urušava temeljne ljudske vrednosti kao i demokratska načela savremenog društva. Uspešna borba protiv korupcije traži aktivno učešće građana.

Cilj projekta „Mladi protiv korupcije – Mobilizacija mladih Podunavskog, Pomoravskog, Šumadijskog i Brničevskog okruga“ je informisanje, edukovanje i podizanje svesti mladih iz 10 opština Podunavskog, Pomoravskog, Šumadijskog i Braničevskog okruga o korupciji i načinima borbe protiv ove pojave, motivisanje mladih ljudi na preuzimanje aktivne uloge u stvaranju promena u svojoj okolini podsticanjem akcija kreativnog delovanja s ciljem eliminacije korupcije kao uslova za razvoj demokratskog društva.

OPŠTINE UKLjUČENE U PROJEKAT:
PODUNAVSKI OKRUG:
1. Velika Plana
2. Smederevo
3. Smed.Palanka
POMORAVSKI OKRUG:
4. Svilajnac
5. Despotovac
ŠUMADIJSKI OKRUG:
6. Lapovo
7. Batočina
BRANIČEVSKI OKRUG:
8.Požarevac
9. Veliko Gradište
10. Kučevo

kesa-1
Mladi jesu nosioci promena, oni treba da pomognu da kod sebe i drugih razvijamo visoku svest o štetnosti korupcije o odbacimo ponudu da učestvujemo u njoj. Jer, ako se prepustimo korupciji, naneli smo društvu u kojem živimo štetu koja je mnogo veća od koristi koju smo ostvarili, a našim postupanjem podstičemo korumpirane da jačaju svoje pozicije.Decu i mlade treba učiti da je korupcija nešto opasno za pojedinca i društvo. Da bismo to postigli, treba im pomoći da kritički razmišljaju o sebi samima i o društvu koje ih okružuje.
AKTIVNOSTI PROJEKTA „MLADI PROTIV KORUPCIJE“

I trening i pripremu vršnjačkih edukatora i lokalnih koordinatora za izvođenje radionica i akcija (obuka 20-oro učenika/ca srednjih škola i 10-oro nastavnika-mentora)

II realizaciju radionica vršnjačkih edukatora i Konkursa „MLADI PROTIV KORUPCIJE”:
1) 200 radionica vršnjačkih edukatora sa decom i mladima uzrasta od 5- 19 godina (u svakoj opštini po 20 radionica)
2) akciju raspisivanja Konkursa “MLADI PROTIV KORUPCIJE” za područje 10 opština iz 4 okruga obuhvaćena projektom na kome mladi na kreativan način:putem crteža, priče/pesme/eseja ili putem snimanja kratkog video materijala nastoje da ukažu na opasnosti od korupcije i njene negativne posledice kao i na pronalaženje svog načina rešavanja tog društvenog problema
– Likovnog konkursa na temu borbe protiv korupcije za učenike osnovnih i srednjih škola u opštinama obuhvaćenim projektom
– Literarnog konkursa na temu borbe protiv korupcije za učenike osnovnih i srednjih škola u opštinama obuhvaćenim projektom
– Multimedijalnog konkursa za najbolji niskobudžetni FILMić sa jakom antikorupcijskom porukom (u trajanju od 3-5 minuta) za područje 10 opština 4 okruga obuhvaćena projektom
*** Proglašenje pobednika Konkursa biće na završnoj Konferenciji.

III.Zajedničko osmišljavanje i dizajniranje vizulenog identiteta kampanje sa jakom anti-korupcijskom porukom:
1) štampanje edukativno – promotivnog materijala (lifleta, brošura, postera, nalepnica, olovaka , balona, majci, kačketa…)
2) Pravljenje fb grupe: MLADI PROTIV KORUPCIJE i redovno postavljanje informacija i fotografija o realizovanim aktivnostima.

IV. organizovanje zajedničkih uličnih akcija vršnjačkih edukatora:
1) edukativni pano
2) distribucija edukativno-promotivnih materijala
3) info-štandovi
4) obeležavanje Međunarodnog antikorupcijskog dana u 10 gradova obuhvaćenih projektom 09.12.2016. godine:
• akcija puštanja balona sa jakom antikorupcijskom porukom sa gradskih trgova u 10 gradova obuhvaćenih projektom 09.12.2016.
• performans na gradskom trgu u 10 gradova obuhvaćenih projektom

V. organizovanje tribina u 10 gradova obuhvaćenih projektom

VI. MEDIJSKA KAMPANjA na lokalnim radio i TV stanicama, lokalnim novinama, veb portalima, društvenim mrežama, preko sajtova škola koje su uzele učešće u projektu, sajtova opština obuhvaćenih projektom…
1) najmanje 20 gostovanja na lokalnim radio i TV stanicama
2) najmanje 20 tekstova o projektu u lokalnim listovima i veb portalima

VII AŽURIRANjE VEB SAJTA ORGANIZACIJE www.svetreci.ors.rs

VIII ZAVRŠNA KONFERENCIJA
Takođe, projekat je imao i jaku medijsku kampanju na loklanim medijima:
1) 02.novembra 2016. Jelena Zlatkova-autorka i koordinatorka projekta je gostovala u emisiji na TV „Plana“. Ona je najavila početak implementacije projekta, govorila je o važnosti umrežavanja mladih za borbu protiv ovog velikog društvenog problema https://www.youtube.com/attribution_link?a=-ZNUBz_dp6k&u=%

2) 04.11.2016. na RTV „Plana“ je emitovan kraći prilog sa treninga na RTV „Plana“

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=dM9Kf2Dsqtw

3) 06.11.2016. na RTV „Plana“ je emitovan duži prilog sa RTV „Plana“ gde je bio i razgovor sa učesnicima treninga https://www.youtube.com/watch?v=bdxZf_gCXp8

4) 04.11.2016. na RTV „Jasenica“ iz Smederevske Palanke je emitovan prilog sa treninga

https://www.youtube.com/watch?v=bdxZf_gCXp8

5) na veb-portalu Plana media 14.11.2016. je objavljen tekst o projektu „Mladi protiv korupcije“ http://www.planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1051-l-di-pr-iv-rupci

Promotivne materijale projekta mozete preuzeti sa linkova ispod:

umetnost-obucavanja

prirucnik-o-etici-i-korupciji-za-srednjoskolce

antikorupcijski-vodic

ac-manual_srb_final_2015