PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA”

VELIKA PLANA / AKTIVNOSTI U TŠ "NIKOLA TESLA":

Interno stručno usavršavanje


Na sednici Nastavničkog veća održanoj 7.aprila 2018.godine, Mirjana Šljivančanin, direktor i Mirjana Milanović, pedagog škole su prisutnim nastavnicima prezentovale sadržaje sa stručnog usavršavanja kome su prisustvovale.

Naime, pedagog škole je putem prezentacije i aktivnosti predviđenih uz prezentaciju, upoznala nastavnike sa zakonskim odredbama vezanim za nasilje u porodici. Poseban akcenat je bio na tome šta škola sme/treba a šta ne sme/ne treba da radi u ovim situacijama.

Direktor škole Mirjana Šljivančanin je kroz prezentaciju upoznala nastavnike sa sadržajima vezanim za digitalno nasilje. Na usavršavanje su išli i učenici i planirano je da održe 10 radionica za učenike naše škole. Slike sa Nastavničkog veća i materijal u vezi pomenutih tema možete pogledati u prilogu.

Takođe, u toku su i radionice koje drže vršnjački edukatori koji su prošli obuku uz podršku nastavnice građanskog vaspitanja, Svetlane Radojković.