PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“Vreme je da prestanemo čekati iznenadne darove života, sami treba da stvaramo život…”Lav Tolstoj

Akcije

Aktivizam je oduvek bio delo ljudi koji žele da svojim angažmanom prošire kako sopstvene tako i društvene vidike. Mi svojim aktivizmom želimo da pronađemo nova rešenja za probleme današnjice...

Akcija

LETNjA UČIONICA "ZELENA OAZA"

Opširnije >>

2017

Strana 1