NAUČIMO ŽIRAFEĆI JEZIK! NENASILNOM KOMUNIKACIJOM DO MIRNOG REŠAVANJA SUKOBA

NAUČIMO ŽIRAFEĆI JEZIK! NENASILNOM KOMUNIKACIJOM DO MIRNOG REŠAVANJA SUKOBA

Project Title in English: Language of requests, Giraffe: Lets learn it! Nonviolent communication as a way of peaceful conflict solving

Prethodnog vikenda 05-07.10.2023.godine, u hotelu “Vir” u Velikoj Plani, u okviru Ersmus plus projekta “Naučimo žirafeći jezik! Nenasilnom komunikacijom do mirnog rešavanja sukoba”, Udruženje građana “Svet reči” organizovalo je Pripremni sastanak sa predstavnicima partnerskih organizacija iz Hrvatske i Severne Makedonije.

U periodu od 01.8.2023.do 30.4.2024. godine, Udruženje građana “Svet reči” iz Velike Plane realizuje projekat “NAUČIMO ŽIRAFEĆI JEZIK! NENASILNOM KOMUNIKACIJOM DO MIRNOG REŠAVANJA SUKOBA” koji se realizuje u okviru RS01 – Foundation Tempus – Erasmus+ programme, Action Type:  KA152-YOU – Mobility of young people. Partneri na ovom projektu su organizacije iz Severne Makedonije i Hrvatske (“Ženska akcija” iz Radoviša i Udruga “Projekt građanske demokratske inicijative” iz Belog Manastira.

Cilj projekta je unapređenje veština i znanja 36-oro mladih iz 3 partnerske zemlje (Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije) za pripremu performansa protiv nasilja i audio-vizulenih materijala za lokalnu kampanju na temu borbe protiv vršnjačkog nasilja kroz promociju tehnika nenasilne komunikacije. Projekat se odnosi na osnaživanje mladih da sukobe i nesporazume, kako sa vršnjacima, tako i sa odraslima, rešavaju nenasilnim putem kao i da najveći broj nesporazuma potiče iz stereotipa i predrasuda ličnosti tj. od unapred formiranih mišljenja i stavova o grupama i pojedincima koji su drugačiji u nekom pogledu – verski, polno, nacionalno, starosno…

Projekat je nastao je plod višegodišnje saradnje organizacija, kao nastavak projekata „Mladi Srbije, BiH i Severne Makedonije kao promoteri mira i pomirenja“, „Studijska poseta“ i “Perspektiva – mladi iz Srbije I Hrvatske kao nosioci mira i pomirenja” i usmeren je na uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa, interkulturalni razvoj i omogućiće prevazilaženje predrasuda i ovladavanje metodama uspešnog rešavanja konflikata i osnaživanja mladih.  Takođe, projekat promoviše mobilnost mladih u cilju neformalnog i informalnog učenja, aktivno učešće mladih, njihovu saradnju, inkluzivnost, kreativnost i inovativnost. On pruža podršku mladima u njihovom ličnom razvoju i pruža jednake mogućnosti i pristup, inkluzivnost i pravičnost.

Projekat uključuje mlade iz marginalizovanih grupa koji nisu nikada putovali, a koji su često žrtve višestruke diskriminacije (mlade koji su na smeštaju u hraniteljskim porodicama pri Centrima za smeštaj dece i mlade bez roditeljskog staranja i žive u ruralnim sredinama, mlade romske i bugarske i turske  nacionalnosti; mlade iz disfunkcionalnih porodica; mlade koji žive sa samohranim roditeljima; mlade iz porodica u kojima je prisutno ekstremno siromaštvo koji često imaju poteškoće u socijalnom prilagođavanju…). Kombinacijom fizičke i virtuelne mobilnosti i saradnje, projekat doprinosi i promeni načina razmišljanja i razvoju digitalnih i kombinovanih pristupa u aktivnostima mladih.

Mladima će biti pružena mogućnost da se aktivno uključe i učestvuju u osmišljavanju i implementaciji projektnih aktivnosti i na taj način otkriju prednosti aktivnog građanstva i učešća u demokratskom životu zajednice. Oni će podići svest o EU i razumevanju njenog konteksta, posebno kada su u pitanju zajedničke vrednosti – princip jedinstva i različitosti.

Nakon omladinske razmene koja će biti organizovana u Velikoj Plani u periodu od 16.do 26.februara 2024.godine, u periodu diseminacije projekta, u sve tri zemlje mladi će organizovati lokalne aktivnosti kojima će promovisati projekat, nenasilnu komunikaciju I program Erasmus plus.

Finansirano sredstvima Evropske Unije. Izražena stanovišta predstavljaju isključivo stanovišta autora i ne izražavaju nužno stanovišto Evropske Unije ili Fondacije Tempus. Ni pod kojim uslovima se Evropska Unija, ni davalac namenskih bespovratnih sredstava, ne mogu smatrati odgovornim za njihovu sadržinu.

Оставите одговор

Close Menu