Veliko Gradište, 01.10.2019.godine:

Veliko Gradište, 01.10.2019.godine:

U svečanoj sali Srednje škole “Miloje Vasić” u Velikom Gradištu, nastavnik-supervizor Aleksandra Dimitrijević i Tim za vršnjačku medijaciju, održali su 4 radionice sa izabranim učenicima iz 13 odeljenjskih zajednica. Teme: Medijacija(film,ppt),Konflikti stilovi postupanja u konfliktima i bes. Atmosfera je bila radna i zabavna. Učenici su u svojim evaluacijama pokazali visok stepen zadovoljstva i po pitanju organizacije i samog toka. Na samom početku, nastavnica, koordinator Đačkog parlamenta je najavila njihov rad u samom parlamentu i dala značaj temi medijacije. Sa sadržajem rada Tima upoznala se i predstavnica “Građanskih inicijativa” koja je danas bila u radnoj poseti školi. O načinnu rada medijatora ponela je najpozitivnije utiske.

Leave a Reply

Close Menu