У Средњој школи „Жикица Дамњановић“ су 14.10.2019. године одржане две радионице у оквиру пројекта ,,Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиљаˮ који, уз подршку Министарства омладине и спорта спрводи Удружење грађана „Свет речи“ из Велике Плане.

У Средњој школи „Жикица Дамњановић“ су 14.10.2019. године одржане две радионице у оквиру пројекта ,,Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиљаˮ који, уз подршку Министарства омладине и спорта спрводи Удружење грађана „Свет речи“ из Велике Плане.

Партнери на пројекту су средње школе и гимназије из општине: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Кучево, Велико Градиште, Пожаревац и Деспотовац.

На данашњим радионицама присуствовао је 21 ученик, од чега 20 девојчица и 1 дечак, из одељења II2, образовни профил технчар за фармацеутску индустријску технологију

Радионица је почела представљањем свих учесника, уз извођење покрета, затим сам отпочела разговор о насиљу са њима. Неколико ученика је поделило своје искуство. Говорили су о насиљу које се догађало свакодневно у основној школи, о дечаку који је био често агресиван и пренели су свој утисак да га нико у томе није спречавао и да им се чинило да треба да буде избачен из школе. Затим су две девојчице говориле о вербалном насиљу које су доживеле у школи од стране другарица и како су решиле тај проблем уз утисак да им недостају вештине комуникације, које би их мање уводиле у неспоразуме. Затим су се ученици поделили у групе како би драмски осмислили конфликт и како га решавају.

Све групе су одиграле сцену, затим смо дискутовали о томе како је конфликт био разрешен. Утисак је да су се стидели и било је више пута потребно да их мотивишем да доврше драматизацију конфликта.

У току друге радионице сам им кроз медијацију показала како конфликт може да се разреши у свим ситуацијам акоје су приказали. Две групе су приказале ситације са родно заснованим насиљем, на релацији момак-девојка (ситуације су се односиле на контролисање од стране момка шта девојка сме а шта не сме да ради и са ким), и отвориле су дискусију о мушко-женским односима и о томе какав однос девојка и момак треба да имају у вези и која понашања су пожељна, а која нису. После радионица ученици су добили евалуационе листове које су попунили. (Jelena Jovković, supervizor Tima za medijaciju).

Leave a Reply

Close Menu