PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

DONATORI I PARTNERI NA PROJEKTIMA

Svih ovih godina smo imali dobru saradnju sa našim donatorima i partnerima na projektima...
Ovom prilikom im se zahvaljujemo i unapred se radujemo novim zajedničkim poduhvatima...