PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

O nama...

UG „SVET REČI“ je nevladino, neprofitno udruženje osnovano 25.9.2008. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: rad sa mladima (naročito devojkama), rodna ravnopravnost, prevencija nasilja, trgovine ljudima, edukativni programi, kulturni život, ekonomsko osnaživanje, ljudska prava, razvoj demokratije i civilnog društva, prekogranična saradnja i zaštita životne sredine.

Ciljevi Udruženja su: edukativno-preventivna podrška (naročito devojkama) u ostvarivanju rodne, društvene, radne, socijalne i druge ravnopravnosti, pružanje psihološke podrške mladima, edukacija mladih za aktivnije učešće u prevenciji svih vrsta nasilja, trgovine ljudima, edukacija i senzibilizacija zaposlenih u institucijama za rodni interes, zalaganje za promociju zdravih stilova života, zalaganje za unapređenje kulture govora, negovanje lepote govora kao i poboljšanje društvenog i kulturnog života.


MISIJA:

Mi smo organizacija koja zagovara prava mladih kroz akcije i politike koje poštuju ljudska prava i dostojanstva mladih, kroz organizaciju različitih kreativnih, edukativnih i kulturno-umetničkih aktivnosti radi podizanja kapaciteta mladih ljudi za izgradnju zajednice zasnovane na principima jednakih mogućnosti, ravnopravnosti polova, aktivizmu mladih, izgradnju ličnih kompetencija i razvoj talenata.


VIZIJA:

Mladi u potpunosti uživaju prava u svojoj zajednici u kojoj obrazovanje i mladost jesu njeni osnovni resursi i pokretači pozitivnih promena.


UG "Svet reči" do sada je realizovalo  projekte koji se odnose na :

UG “Svet reči” u Velikoj Plani...

Pogledajte video prilog o nama…

Rezultati:

               -  prevenciji rodno zasnovanog nasilja i nasilja u vezama mladih

               -  prevenciji porodičnog nasilja

               -  prevenciji trgovine ljudima

               -  prevenciji diskriminacije sa fokusom na diskriminaciji prema romskoj populaciji

               -  prevenciji korupcije

               -  prevenciji digitalnog nasiljaFORME AKTIVNOSTI:

1. radionice sa mladima i roditeljima

2  tribine

3. obuke za mlade i profesore

4. performans kao vid društvenog aktivizma

5. ulične akcije čiji je cilj podizanje svesti o određenom društvenom problemu

6. književno-umetnički performansi inpirisani životom i delom značajnih pisaca domaće i svetske književnosti

7. niskobudžetni filmić snimljen kamerom ili mobilnim telefonom

HOME - ENG