PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“Nikada ne sme čovek, niti narod, misliti da je došao kraj. Gubitak poseda lako nadoknadimo. Za druge gubitke nas uteši vreme. Samo jedno zlo je neizlečivo – ako narod sam digne ruke od sebe...”


Johan Volfgang fon Gete

PROJEKTI

Mnoge projetke smo uspešno realizovali, a posebno smo ponosni na saradnju sa našim partnerima i donatorima na državnom i lokalnom nivou, a naravno i na saradnju i pomoć naših partnera i donatora iz inostranstva...


PERFORMANSI KAO VID DRUŠTVENOG AKTIVIZMA...

Opširnije >>PROGRAMI PODIZANjA SVESTI MLADIH I ŠIRE DRUŠTVENE ZAJEDNICE…

Opširnije >>PROGRAMI ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLjA MLADIH OPŠTINE VELIKA PLANA…

Opširnije >>PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SU U TOKU REALIZACIJE...

Opširnije >>