PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“Uzmi jednu ideju. Učini je svojim životom – misli o njoj, sanjaj je, živi tu ideju. Pusti da mozak, mišići, nervi, svaki deo svog tela bude pun te ideje i pusti sve druge ideje na miru. To je put ka uspehu…”


Švami Vivikenanda

PROJEKTI

PROGRAMI ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLjA MLADIH OPŠTINE VELIKA PLANA

Nazad na projekte

Donator: Balkanski fond za lokalne inicijative (danas Fondacija "Trag") +…

Projekat “DRUŽILIŠTE-PROGRAM PODRŠKE UNAPREĐENjU PSIHIČKOG ZDRAVLjA MLADIH OPŠTINE VELIKA PLANA KROZ PROGRAME PREVENCIJE I AKCIJE“

Opširnije >>

2010/2011

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije + ...

Projekat “NISTE SAMI! MI SMO SA VAMA!“

Opširnije >>

2016

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Opština Velika Plana

Projekat “MI NE PRIČAMO DRUGIMA, MI PRIČAMO SA TOBOM! PROGRAM PODRŠKE MENTALNOM ZDRAVLjU MLADIH OPŠTINE VELIKA PLANA“

Opširnije >>

2016/2017