PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“Ne postoji vreme u budućnosti kada ćemo raditi na našem spasenju. Izazov je u ovom trenutku, pravo vreme je upravo sada…”Džejms A. Boldvin

Akcije

Aktivizam je oduvek bio delo ljudi koji žele da svojim angažmanom prošire kako sopstvene tako i društvene vidike. Mi svojim aktivizmom želimo da pronađemo nova rešenja za probleme današnjice...

Akcija

Drvo života 2006

Opširnije >>

2006

Akcija

Drvo života 2007

Opširnije >>

2007

Akcija

Drvo života 2008

Opširnije >>

2008

Akcija

Drvo života 2009

Opširnije >>

2009

Akcija

Drvo života 2010

Opširnije >>

2010

Akcija

Obeležavanje dana mladih

Opširnije >>

2010

Akcija

Maskembal – Ljubavlju do nenasilja

Opširnije >>

2010

Akcija

Drvo života 2011

Opširnije >>

2011

Akcija

Drvo života 2012

Opširnije >>

2012

Akcija

Drvo života 2013

Opširnije >>

Akcija

Drvo života 2014

Opširnije >>

2013

2014

Akcija

Drvo života 2015

Opširnije >>

2015

Akcija

Drvo života 2016

Opširnije >>

2016

Akcija

Drvo života 2017

Opširnije >>

2017

Kampanja: UG “Svet reči” I SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE VELIKA PLANA

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

Opširnije >>

2015

Strana 2