PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO!"
- Radionica u Despotovcu -

Despotovac, 17.4.2018.godine:


U okviru projekta "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO!", vršnjački edukatori Tehničke škole u Despotovcu, Bojana Banović, Bogdan Bogdanović i Miranda Dervišaj, uz podršku školskog pedagoga, Marijane Miladinović Jovanović I profesora Ivana MIletića koji imaju ulogu mentora vršnjačke edukacije, započela je sa realizacijom planiranih projektnih aktivnosti u svojoj školi.

17.4.2018.godine, održane su dve radionice o rodno zasnovanom nasilju čija su ciljna grupa bili učenici/ce drugog razreda (smer: kuvar/konobar) - 24 učesnikace i učesnici/ce trećeg razreda (smer: turistički tehničar) 16 učesnika/ca.

Učesnici su aktivno učestvovali, a njihovi utisci bili su: odlično. poučno, korisno u našem društvu, uči nas stvarima o životu...odlično što se neko setio da predstavi na ovakav način mladima temu nasilja prema ženama koja je veoma značajna i postoji u našem društvu...