PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA”

- Despotovac -

Despotovac, 16/17. 04.2018.godine:

U Tehničkoj školi u Despotovcu , koja je jedan od partera na projektu "Vršnjačkom edukacijom protiv digitalnog nasilja", obučeni vršnjački edukatori, Luka Milošević i Predrag Jeremić, uz podršku školskog pedagoga, Marijane Miladinović - Jovanović, započeli su realizaciju radionica sa svojim vršnjacima/kinjama.


Aktivnosti su započele postavljanjem EDUKATIVNOG PANOA u holu škole na kome mladi mogu da pročitaju tekstove o digitalnom nasilju i opasnostima koje ono nosi.

Nakon toga, održane su 3 radionice :

- sa učenicima 1. razreda (smer: kuvar - konobar) 22 učesnika/ca

- sa učenicima/cama 4.razreda (smer: ekonomski tehničar - 23 učesnika/ce)

- sa učenicima 2.razreda (smer: elektrotehničar računara (27 učesnika/ca )

Svi učesnici su pokazali veliko interesovanje za učešće u aktivnostima, njihovi utisci su bili: veoma zanimljivo, poučno, sviđa mi se, lajk, naučili smo nešto novo, biće od pomoći, nekih stvari nismo svesni-dobro je da organizujete ovakve radionice...