PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“PET DO DVANAEST!

DOK NE BUDE KASNO”

- Despotovac -

U četvrtak, 19.04.2018. godine u Tehničkoj školi u Despotovcu, vršnjački edukatori su nastavili sa realizacijom radionica na temu rodno zasnovanog nasilja. Utisci učesnika/ca: u 80 % -veoma poučno i korisno, 20% zanimljivo, odlično, super...

Održane su još tri radionice za odeljenja: automehaničara (2. razred - 16 učenika), ekonomskih tehničara (3. razred -17 učenika) i turističkih tehničara (1. razred - 25 učenika).

Edukatori postaju sve stručniji i sa većom lakoćom izvode radionice.