PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA”

- Despotovac -

UZ PODRŠKU TELENOR FONDACIJE, A UZ KOORDINACIJU UDRUŽENJA GRADJANA "SVET REČI" IZ VELIKE PLANE, PROJEKAT "VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA" U DESPOTOVCU:

U petak, 20. 04. 2018. godine u Tehničkoj školi u Despotovcu održane su još 4 radionice. Prezentaciju su pratila odeljenja Elektrotehničara 1. razreda -19 učenika, Turističkih tehničara 1. razreda- 26 učenika, kuvara konobara, 2. razreda-23 učenika i elektrotehničara računara 4. razreda-15 učenika.

Edukatori su uspešno predstavili temu digitalnog nasilja i upozorilii na sve opasnosti koje ono nosi.

Utisci učesnika/ca radionica su: ovu temu treba predstaviti i deci u prvim razredima osnovne škole, stalno je usložnjavati i osvremenjivati i predstavljati je i starijim uzrastima kontinuirano; Podsetila me je da ne budem nemi posmatrač nasilja strahujući da će me maltretirati ako opravdano stanem u nečiju odbranu; Treba paziti šta radiš i kakav trag ostavljaš na društvenim mrežama; Nisam siguran na internetu... (Marijana Miladinović - Jovanović -koordinator Timna za vršnjaćku edukaciju u Despotovcu i vršnjački edukatori: Djordje Miloradović. Predrag Jeremić, Marija Stamenković i Luka MIlošević)