PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“PET DO DVANAEST!

DOK NE BUDE KASNO”

- Jagodina -

PROJEKAT "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO!" U OŠ "VUK KARADŽIĆ" U GLOGOVCU (OPŠTINA JAGODINA):


U okviru projekta "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO", obučeni vršnjački edukatori škole "Vuk Karadžić" iz Glogovca, danas, 27.042018.godine su održali dve radionice na temu porodičnog nasilja.

Učesnici su bili učenici od 5. do 8. razreda, ukupno četiri odeljenja (prva radionica: učesnici su bili učenici 5. i 7. razreda, peti razred-5 učenika, sedmi razred- 14 učenika; druga radionica: učesnici su bili učenici 6. i 8. razreda, šesti razred- 13 učenika, osmi razred- 14 učenika).

Učesnici obe radionice su podeljeni u tri grupe i svaka grupa je dobila zadatak, situaciju koju je trebalo obrazložiti i objasniti kako bi postupili. Zadatke su dobili učenici 7. i 8. razreda, dok su učenici 5. i 6. razreda dobili prateći materijal na osnovu koga su pratili rad i uključivali se u aktivnosti svojim komentarima. Svi učesnici su pokazali veliko interesovanje za učešće u aktivnostima i njihovi utisci su da im se sviđa, da je bilo interesantno, da su naučili nešto novo, da će im biti od pomoći.

Vršnjački edukatori/ke: Djurdjina Milanović, Andjelija Nikolić, Dimitrije Dimitrijević uz podršku nastavnika: Jelena Nedeljković, Milice Vuksanović i direktorke Ružice Maletković.