PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA”

- Lapovo -

"VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA" U OŠ "SVETOZAR MARKOVIĆ" U LAPOVU:


Vredni vršnjački edukatori/ke iz OŠ "Svetozar Marković" iz Lapova, u toku prethodne sedmice održali su još pet radionica.

Učesnici su bili učenici/ce nižih razreda i 6. i 7.razreda.

Radionice sa učenicima 1. i 2. razreda su, zbog uzrasta dece, a na predlog učiteljica, malo modifikovane: posle ukazanih opasnosti koje vrebaju na mreži predavanje se svelo na priču o nasilju uopšte, jer veoma mali broj njih i koristi društvene mreže u tom uzrastu.

Sa učenicima 3. i 4. razreda na radionici "u krugu" , edukatori su diskutovali na nekoliko, njima interesnatnih tema: da li treba pričati o problemu, da li se treba umešati u konflikt i sprečiti nasilje?

Sa učesnicima iz 7. i 6. razreda, radionica je bila dinamičnija jer učenici u tom uzrastu već uveliko koriste internet i društvene mreže i neki od njih su bili žrtve nekog oblika digitalnog nasilja. Ono što upozorava da ovom temom treba više da se bavimo je i saznanje da su često bili i nasilnici, što oni najčešće podvode pod šalu. Diskusija sa njima je bila živa, navodili su primere, stalno se javljali za reč i pomno su pratili izlaganje drugova. U krugu su naročito bili aktivni učenici 6. razreda.

Što se tiče sedmaka, na konkretnu temu su bili birani oni za koje su edukatori procenili da imaju šta da kažu, jer ih poznaju. Međutim, nisu baš bili voljni da pričaju, jer bi verovatno priznali da se nisu ponašali najprimernije na društvenim mrežama.

U narednomn periodu, biće organizovane radionice sa učenicima osmog razreda (Danilo Iličić - prof.mentor vršnjačke edukacije).