PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA”

- Veliko Gradište -

PROJEKAT "VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA" U SREDNJOJ ŠKOLI U VELIIKOM GRADIŠTU:

Uz podršku Telenor fondacije, a uz koordinaciju Udruženja građana „Svet reči“ iz Velike Plane, u Srednjoj školi u Velikom Gradištu održane su do sada 4 radionice u okviru projekta „Vršnjačkom edukacijom protiv digitalnog nasilja“. Tim vršnjačkih edukatora čine Tijana Životić, Katarina Milošević, Ivana Dautbašić i Katarina Ilić i profesor Velina Stojković, koordinator Tima.

24. aprila 2018. vršnjački edikatori, učenice druge godine, Tijana Životić i Katarina Milošević održale su radionicu u odeljenju prve godine izdvojenog odeljenja u Golupcu. Radionici je prisustvovalo 15 učenika . Edukatori su odlično predstavili temu digitalnog nasilja i istakle oblike prevencije . Na osnovu ankete, učenici su pokazali veliku zaintersesovanost za temu. Istakli su odličnu prezentaciju koja je bila „dobro organizovana“. Dopalo im što je radionica protekla u „pozitivnoj i prijatnoj atmosferi „, „ što su korišćeni realni primeri“, i što su nakon prezentacije imali priliku da „aktivno učestvuju“ u debati i da „kažu svoje mišljenje“.


25.aprila 2018. vršnjački edikatori, učenice treće godine,Ivana Dautbašić i Katarina Ilićodržale su radionicu u odeljenju treće godine gimnazije. Radionici je prisustvovalo 22 učenika. Radionica je održana u prijatnoj atmosferi. Učenici su bili zadovoljni samom prezentacijom i naveli da je potrebno pričati sa srednjoškolcima kako bi se svest o ovom problemu što više povećala. . U anketi su naveli da je „ prezentacija bila zanimljiva“, „ jasna“, a da je tema“ veliki problem današnjeg društva“ „. Istakli su da je potrebno da se o ovoj temi što više priča sa mladima kako bi se problem digitalnog nasilja rešio. Jedan od učenika je rekao da je strah često uzrok zbog kog se nasilje ne prijavljuje i da treba raditi na tome da se ovaj strah umanji.


26, aprila 2018. održane su dve radionice u odeljenju prve i druge godine. Radionicu su održale vršnjački edukatori, učenice druge godine, Tijana Životić i Katarina Milošević, a prisustvovalo je 27 učenika. Učenici su rekli da su im edukatori na odličan način preneli svoje znanje, da je tema dobro odabrana i da je bilo dosta komunikacije.. Komentari učenika su: „ da se mnogo od onog što je čuo može primeniti u praksi jer je nasilje rasprostranjeno“ i „ da se može puno uraditi kako bi se pomoglo“. Svaka vrsta nasilja ostavlja posledice“ „ od nas treba da krene bolje“.