PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

NEDELjA MENTALNOG ZDRAVLjA...

U okviru projekta “MI NE PRIČAMO DRUGIMA, MI PRIČAMO SA TOBOM – PROGRAM PODRŠKE MENTALNOM ZDRAVLJU MLADIH OPŠTINE VELIKA PLANA”, koji realizujemo uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Opštine Velika Plana, nizom akcija koje su,  zajedno sa planiranim programom,  skrenuli pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočava više od dvadeset odsto stanovnika planete, ove godine smo obeležili “Nedelju mentalnog zdravlja”.Slogan ovogodišnjih manifestacija čiji je cilj bio da se pruži podrška osobama sa anksioznim i depresivnim tegobama je “Može da se desi svakom”. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do kraja ove decenije depresija biti najmasovnija bolest u svetu, ispred kardiovaskularnih bolesti i karcinoma.


Nedelja mentalnog zdravlja bila je prilika da se značajna pažnja posveti mentalnom zdravlju sa različitih aspekata. U središtu pažnje bili su adolescenti. Zanimljive teme vezane za mentalno zdravlje, partnerske odnose, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja naišle su na interesovanje više od nekoliko stotina učesnika skupova na kojima su pedijatri, psiholozi, profesori i psihoterapeuti govorili sa aspekta struke, ali jezikom nauke koji je bio prijemčiv za srednjoškolce dovoljno dobro informisane o temama koje su bile predviđene programom trodnevne manifestacije u okviru Nedelje mentalnog zdravlja.

Dan mentalnog zdravlja u Gimnaziji u Velikoj Plani  obeležen je pravljenjem panoa srednjoškolaca o bolestima duše, a na tribini za učenike i profesore o mentalnom zdravlju “Kad duša zaboli … Mentalno zdravlje, zid ćutanja ili pravac promena?” govorili su dr Snežana Milojević, pedijatar u Domu zdravlja Velika Plana, Smilja Sinđelić, školski psiholog i Jelena Zlatkova, koordinatorka Tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i autorka i koordinator projekta “Mi ne pričamo drugima, mi pričamo sa tobom – program podrške mentalnom zdravlju mladih opštine Velika Plana koji sprovodi UG “Svet reči” uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Opštine Velika Plana. Partneri na projektu su Gimnazija Velika Plana, RTV “Jasenica” i PLANAMEDIA. Cilj kampanje je podizanje svesti o mentalnim poremećajima, istovremeno i prevencija stigmatizacije i marginlizacije osoba sa ovom vrstom problema.

Dan smo započeli pravljenjem panoa sa namerom da na malo neobičan način ukažemo pažnju drugima kako prilazimo osobi za koju znamo, ili vidimo da je u nekom stanju patnje i da uočimo gde grešimo u obraćanju.


U klubu “Gimnazijalac” organizovali smo tribinu “KAD DUŠA ZABOLI…MENTALNO ZDRAVLJE, ZID ĆUTANJA ILI PRAVAC PROMENA?” na kojoj su govorili Dr Snezana Milojević-pedijatar Doma zdravlja, Smilja Sindjelić-skolski psiholog i psiholog u Psiholoskom savetovalistu za mlade koje postoji u okviru ovog projekta i Jelena Zlatkova – autorka i koordinatorka projekta i predsednica Tima za zaštitu dece i mladih od zlostavljanja i zanemarivanja u Gimnaziji u Velikoj Plani.


Da li se zid ćutanja podiže kad duša zaboli ili svojom pojavom ukazuje na neminovnost promene pravaca delovanja zavisi od interesovanja, obrazovanja i načina komunicije među ljudima, rekla je dr Snežana Milojević i upozorila zajednicu da barijere koje postoje u našoj sredini vezane za mentalno zdravlje moramo zajedničkim snagama da rušimo.


Školski psiholog Smilja Sinđelić istakla je u svom delu izlaganja podatak da su po sistematizaciji Svetske zdravstvene organizacije mentalne bolesti druge po redu na listi i da generalno predstavljaju veliki problem današnjice.


– Značajno je iz tih razloga da se koristi svaka prilika da se mladi što je moguće više upoznaju sa uzrocima i posledicama mentalnih bolesti, ne samo kroz priču i edukacije. Potreban je niz osmišljenih akcija koje bi na kraju rezultirale time da se smanji procenat obolelih u Srbiji koji je skoro zastrašujuće, pogotovu kada se tiče mladih ljudi. Rana ispoljavanja mentalne problematike prisutna su u adolescentskom periodu, čak i u pubertetu, a mogu se zapaziti i kod mlade dece. Škole jesu mesta gde se susrećemo sa problematikom vrlo širokog dijapazona ispoljavanja. Kada je u pitanju naša škola, čovek bi rekao nema toga. Ja bih radije naglasila da je bitno da mi u glavi imamo drugu stranu koja daje rezultate kroz preventivno delovanje – bolje sprečiti nego lečiti – poručila je ovim povodom Smilja i podstakla roditelje da savesnije prate razvoj i ponašanje svoje dece.


Na tribini  smo,  uz osnovne informacije o mentalnom zdravlju, ukazali  pažnju učenicima i roditeljima da im je na raspolaganju besplatno Savetovalište za mlade koje već drugu godinu radi u Centru za kulturu “Masuka”.


Povodom nedelje u kojoj se obeležava svetski Dan mentalnog zdravlja   u saradnji sa Centrom za razvoj pojedinca, porodice i društva “Progressum”, u sredu, 11.oktobra smo organizovali  psihološko-edukativnu radionicu pod nazivom “Zablude o ljubavi”.


Način na koji doživljavamo sebe bitno utiče na izbor partnera koji pravimo. Kada verujemo da ne zaslužujemo ljubav i poštovanje,  ulazimo u odnose sa ljudima koji nas tretiraju kao manje vredne i koji nam ne pokazuju ljubav i poštovanje. Na ovaj način naša slika o nama samima biva potvrđena, odnosno na osnovu ponašanja našeg partnera mi zaključujemo da smo zaista manje vredni i da ne zaslužujemo da budemo drugačije tretirani. Iskrivljena slika o sebi i disfunkconalan partnerski odnos može imati ozbiljne posledice na psihičko zdravlje pojedinca i stepen opšte funkcionalnosti. Iz tog razloga Centar za razvoj pojedinca, porodice i društva “Progressum” predložio je da ova tema bude obrađena tokom nedelje kada se obeležava svetski dan mentalnog zdravlja.


Radionica je realizovana kroz diskusiju na osnovu upitnika o iskrivljenim uverenjima o ljubavi i partnerskim odnosima. Aktivnost je osmislila i vodila dipl. psiholog Ivana Milosavljević, a samoj radionici je prisustvovalo 26 srednjoškolaca. Govorilo se o tome kako su partnerski odnosi povezani sa mentalnim zdravljem, šta je zaljubljenost i kako se razlikuje od ljubavi.


Na osnovu diskusije sa mladima zaključilo se, ono što se i očekivalo, da su im pojmovi partnerske ljubavi i sve vezano za to dosta nejasni. Ljubav i zaljubljenost se dosta meša, ali se razlika lako shvata kada se kroz kratka objašnjenja i primere istaknu razlike. Lako su prihvatili da ljubav ne počinje uvek zaljubljivanjem, da ljubav nije isto što i zaljubljenost, da ljubav nije večito žrtvovanje i patnja, da ljubav ne isključuje konflikte, a da ljubomora nema veze sa tim da li nekoga volite ili ne. Podatak koji zabrinjava je da se kod nekih učenika prepoznaje snažno uverenje da je partnerska ljubav smisao života, koja ako se u odraslom dobu izgubi može značiti gubitak smisla življenja i odluku o suicidu.


Interesovanje mladih za ovu temu je veliko, a  imajući u vidu koliko im je ovo polje nepoznatno i nejasno, na osnovu nekih vrlo čvrstih a iskrivljenih stavova o partnerskim odnosima i zbog neospornog značaja ovog aspekta života za kompletno mentalno zdravlje pojedinca, dolazi se do zaključka da ovo ne bi trebalo da bude poslednji susret koji će obrađivati temu romantične ljubavi.


U  petak, 13.oktobra je organizovali smo završne aktivnosti ovogodisnjeg programa “Nedelje mentalnog zdravlja”. Naša gošća bila  je dr Lada Marinković – psiholog iz Novog Sada, profesor na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače sa kojom naše udruženje saradjuje od 2009.godine. Dr Lada je bila jedna od realizatora obuka koje smo u više navrata, u periodu od devet godina, organizovali za nove generacije Timova za vršnjačku podršku.


Tema radionice sa učenicima prvog, drugog i trećeg razreda bila je “Kako podstaći samopouzdanje kod adolescenta koji je u problemu?” Bio je to i supervizijski  sastanak članova Tima koji su letos prošli obuku i zainteresovanih učenika sa dr Ladom na kome su razgovarali otvoreno o problemima koji najviše muče mlade njihovog uzrasta, a to su: izgled, bubuljice, prekomerna težina, škola, roditelji, vršnjaci…


Na tribini “Šta žele adolescenti? Šta žele roditelji?”govorilo se o odnosima između dece i roditelja .Roditelji najčešće greše kada ne slušaju svoju decu, postavljaju previše pitanja u nevreme, često ne pružaju dobre modele kako se ponašati, ili odnositi u nekim frustrativnim situacijama u odnosu na stres. Kada se dete povlači, kada je konfliktno, kada ne želi kontakt intenzivno i kada se primete još neki simptomi koji nisu uobičajeno ponašanje, trebalo bi reagovati na adekvatan način. Ako roditelj ne uspeva sam, onda to trba da uradi uz pomoć nekog ko može da pomogne.


“Mi smo odlučili da nastavimo priču o odnosu među vršnjacima – adolescentima, a tribina je posvećena boljem međusobnom razuvevanju dece i roditelja. Ja često vidim kao najveći problem između roditelja i adolescenata potrebu da se oni bolje razumeju da bi bolje komunicirali, a najvažnija karika u vezi sa tom komunikacijom je u poverenju, i to obostranom. Ovom prilikom posebno ističem značaj poverenja koje treba da se razvija, održava i čuva između roditelja i dece, koji se međusobno menjaju i pred jedinama i drugima stoje neki novi razvojni zadaci” , rekla je autoritativno uvodeći učesnike tribine u srž problema dr Lada Marinković.


Nakon tribine, organizovali smo i prodajnu izložbu knjiga u izdanju “PSIHOPOLIS-a” iz Novog Sada koja je, zbog naslova,  izazvala veliko interesovanje roditelja i mladih.


“Nedelju mentalnog zdravlja” prattila je jaka medijska anti-stigma kampanja na lokalnim medijima: RTV “Jasenici” iz Smederevske Palanke, RTV “Plana”, veb portalima: “PLANAMEDIA” i  “Velika Plana danas”, word-presu Gimnazije u Velikoj Plani, društvenim mrežama: fejsbuk grupama: NISTE SAMI! MI SMO SA VAMA! TEEN TELEFON 2017, Gimnazija u Velikoj Plani, Gimnazijalci Velika Plana, kao i na sajtu našeg udruženja www.svetreci.org.rs.

Više fotografija možete pogledati u sekciji “GALERIJA”...

Medijska kampanja…

4. 10.10.2017. Plana danas tekst


http://lokalne.rs/velika-plana/dru%C5%A1tvo/gimnazija-obele%C5%BEava-nedelju-mentalnog-zdravlja.html

5. 11.10.2017. Plana media tekst


http://planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1239-d-dush-z-b-li

6. 12.10.2017. Plana media tekst


http://planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1240-z-blud-ljub-vi-n-uci-i-ih-d-r-zli-u-u-ljub-v-d-z-ljublj-n-s-i

7. 15.10.2017. Plana media tekst


http://planamedia.rs/index.php/2014-02-28-13-24-26/1243-sh-nj-i-u-dn-su-r-di-lj-d-l-sc-n