PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

“VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA”

- Velika Plana -

"VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA" U MILOŠEVCU:

Vredni edukatori iz Osnovne škole iz „Akademik Radomir Lukić“, Marija Simioć i Ilija Lukić, uz podršku pedagoga Vesne Didić, na kraju nastavne godine, priveli su kraju radionice sa svojim vršnjacima/kinjama.

Održano je deset radionica gde su bili uključeni učenici od trećeg do osmog razreda.

Prva radionica je održana 01. juna 2018. godine sa učenicima 8. razreda, gde je bilo prisutno 34 učenika.

Druga radionica je održana 07. juna 2018. godine sa učenicima jednog odeljenja 6. razreda i jednog odeljenja 7. razreda, gde je bilo prisutno 22 učenika.

Treća radionica je održana 08. juna 2018. godine sa učenicima oba odeljenja 5. razreda, gde je bilo prisutno 35 učenika.

Četvrta radionica je održana 11. juna 2018. godine sa učenicima oba odeljenja 5. razreda, gde je bilo prisutno 38 učenika.

Peta radionica je održana 11. juna 2018. godine sa učenicima oba odeljenja 6. razreda, gde je bilo prisutno 28 učenika.

Šesta radionica je održana 12. juna 2018. godine sa učenicima 4. razreda u Trnovču gde je bilo prisutno 10 učenika.

Sedma radionica je održana 12. juna 2018. godine sa učenicima 4. razreda i jednim odeljenjem 3. razreda gde je bilo prisutno 39 učenika.

Osma radionica je održana 13. juna 2018. godine sa učenicima 8. razreda gde je bilo prisutno 20 učenika.

Deveta radionica je održana 13. juna 2018. godine sa učenicima jednog odeljenja 7. razreda gde je bilo prisutno 12 učenika.

Deseta radionica je održana 13. juna 2018. godine sa učenicima jednog odeljenja 7. razreda gde je bilo prisutno 14 učenika.

Zapažanje mentorke Vesne Dudić, školskog pedagoga:

Ova tema je aktuelna kod nas u školi, pošto se ove godine desilo nasilje koje je završilo na sudu.

Ovo je nova vrsta nasilja i o njemu se vrlo malo zna. Roditelji nisu dovoljno upućeni, tako da je jedino na školi da predstavi ovu oblast. Ta tema nam je bila planirana i u Razvojnom planu škole. Učenici su baš bili zainteresovani za ove radionice i imali su dosta pitanja i komentara. Razjasnili smo mnoge nedoumice. Na kraju svake radionice smo konstatovali da je svako od njih bio ili žrtva ili nasilnik, a mnogi i jedno i drugo, a da toga nisu bili ni svesni. Učesnici su iznosili mnoge primere iz svog iskustva . Nasilnici su se pokajali i rekli da to više neće da rade i da su to do sad radili da bi se šalili s nekim. Žrtve sad znaju da mogu da se obrate za pomoć. Saznali su koje sve zloupotrebe mogu da se vrše na društvenim mrežama i da moraju biti oprezni" .

Zapažanje edukatora Marije Simić i Ilije Lukića:

"Prema našem mišljenju, ove radionice smo dobro uradili. Ovo je tema koja je nama bliska. Lako nam je bilo da prenesemo deci ono što smo naučili na obuci, zato što smo to dobro razumeli. Sve je išlo lako. Nekad smo se pomagali prezentacijama, ali smo uglavnom govorili ono što smo znali i davali dosta primera iz života. Iznenadili su nas učenici petog razreda koji su imali dosta pitanja. Potrudili smo se da na svako pitanje odgovorimo. Tamo gde nismo bili sigurni, pomagala nam je mentorka.Srećni smo što smo mi saznali dosta o digitalnom nasilju, a još srećniji što možemo da pomognemo našim drugarima da ga prepoznaju".


Komentari učesnika radionice:

Lazar (8. Razred): „Meni je ovo mnogo značilo, pošto imam kanal na You Tubu, da znam šta ne treba da pominjem “

Isidora (7.razred): „Sada znam kako nam preti opasnost na društvenim mrežama“

Anita (7. razred): „Moramo da vodimo računa koje fotografije izbacujemo na internet“

Aleksandra (6. razred): „Nikad nisam razmišljala koliko ljudi gleda moje fotografije i statuse“

Luka (5. razred): „ Od sad ću da vodim računa šta ću i čiju sliku da stavljam na fejsbuk“

Marija (5. razred): „Nisam znala šta sve može da se desi kad me neko slika i šta sve može da uradi sa tom slikom“.