PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

LITERAR EVENINGS

Projekat koji ima za temu organizaciju književnih večeri i preispitavanje književnog kanona…

✓ projekat "Književne večeri"

✓ POTISNUTO ŽENSKO PISMO (ciklus od 6 književnih večeri:

•   PREISPITAVANjE KNjIŽEVNOG KANONA  prof dr Biljana Dojčinović;

•   PROMOCIJA IZDANjA IK „Plavi jahač“

•   „ŠTA SU MUŠKARCI ŽENAMA ŠTO ŽENE NISU MUŠKARCIMA“(prof.dr

Aleksandar  Jerkov i Ljubica Arsić);

•   POEZIJA RADMILE LAZIĆ gost prof dr Aleksadar Jerkov i Radmila Lazić)

• ZAPISI I PRIPISI MILICE MIĆIĆ DIMOVSKE  (gost prof dr ALeksadar Jerkov i Milica Mićić Dimovska)

•  SVE ŠTO LjUBIMO, STVORILI SMO SAMI... (Književno-umetnički performans inspirisan životom i delom Jovana Dučića)

NE GOVORI NIKOME O MENI, JA , SERAFIM TVOJ ,PRIVREMENA RADOST ( Književno-umetnički performans inspirisan životom i delom Marine Cvetajeve)

S A V E T O V A Nj E


Tema Savetovanja:

SAVREMENA SRPSKA KNjIŽEVNOST U NASTAVI I NEGOVANjE STVARALAŠTVA UČENIKA

U OKVIRU NASTAVE KNjIŽEVNOSTI


Predavači na Savetovanju:


Prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet u Beogradu Prof. dr Mihailo Pantić, Filološki fakultet u Beogradu Prof. dr Milo Lompar, Filološki fakultet u Beogradu Prof. dr Ljiljana Bajić, Filološki fakultet u Beogradu Prof. dr Veljko Brborić, Filološki fakultet u Beogradu Prof. dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet u Novom Sadu Prof. dr Zona Mrkalj, Filološki fakultet u Beogradu

Mr. Aleksandar Milanović, Filološki fakultet u Beogradu

 Jel en a Zlatk ov a, pr of., Gimn a zija Vel ik a  Pla n a  Dragana Ćećez, prof. Filološka gimnazija u Beogradu

Slavica Jurić, prof, Osnovna škola Sveti Sava Bačka Palanka

Jovanović Slavica, prof., Gimnazija Požarevac
Posle  završenog  Savetovanja  organizator  će  svakom  akreditovanom  učesniku  izdati  Sertifikat  o učestvovanju na Savetovanju, koji se unosi u odgovarajući dosije škole iz koje dolazi.


Posle završenog Savetovanja Gordikom doo će objaviti Zbornik radova sa prilozima svih izlagača i imenima svih učesnika Savetovanja.


Savetovanje će se održati u Velikoj Plani, 16, 17. i 18. maj  2006. godine, u hotelu Plana, koji poseduje jednu od najvećih i najfunkcionalnijih Kongresnih sala u Srbiji.

Donator:

Global fund for women

Nazad