PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

Naše fotografije sa akcija…

Povratak u Galeriju

16 DANA AKTIVIZMA

PROTIV NASILjA

NAD ŽENAMA

2015

LETNjA UČIONICA

"ZELENA OAZA"

2017

CENTAR ZA TALENTE 2006

CENTAR ZA TALENTE 2007

DAN LJUDSKIH PRAVA 2007

FLAJER VRSNJACKIH EDUKATORA JOVANE MILIC