PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

Porodično nasilje
- Radionica u  Miloševcu -

MILOŠEVAC, 16.4.2018.godine:


U OŠ "Akademik dr Radomir Lukić" u Miloševcu, pedagog Vesna Duduć je, zajedno sa vršnjačkim edukatorima  Marijom Simić i Ilijom Lukićem, održala prvu od deset planiranih radionica na temu porodičnog nasilja.  Učesnici/ce su bili učenici petog razreda ove škole.