PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

Naše fotografije sa radionica…

Povratak u Galeriju

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Radionica u Miloševcu 2018