Potpisan je ugovor za projekat “MAPIRANJE I ANALIZA SARADNJE DRŽAVNIH INSTITUCIJA I OCD U PREVENCIJI I SUZBIJANJU TRGOVINE LJUDIMA I REINTEGRACIJI ŽRTAVA U ŠEST OPŠTINA PODUNAVSKOG, BRANIČEVSKOG I POMORAVSKOG OKRUGA”

Potpisan je ugovor za projekat “MAPIRANJE I ANALIZA SARADNJE DRŽAVNIH INSTITUCIJA I OCD U PREVENCIJI I SUZBIJANJU TRGOVINE LJUDIMA I REINTEGRACIJI ŽRTAVA U ŠEST OPŠTINA PODUNAVSKOG, BRANIČEVSKOG I POMORAVSKOG OKRUGA”

U četvrtak, 03.10.2019.godine, u prostorijama ASTRE održan Kick off sastanak sa četiri nevladine organizacije kojima će biti dodeljena finansijska sredstva u okviru regionalnog projekta BAN III – The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) NOW! Pored UG “Svet reči”, ugovore su potpisale sledeće organizacije: “Okular” iz Ćićevca, Centar za kulturu i obrazovanje Sonta i Udruženje Roma Novi Bečej.

Leave a Reply

Close Menu