Projekat “KUL JE DA ZNAŠ! VRŠNJAČKOM MEDIJACIJOM PROTIV NASILJA” u Srednjoj školi “Miloje Vasić” u Velikom Gradištu:

Projekat “KUL JE DA ZNAŠ! VRŠNJAČKOM MEDIJACIJOM PROTIV NASILJA” u Srednjoj školi “Miloje Vasić” u Velikom Gradištu:

Danas, 9.10. 2019. u svečanoj sali Srednje škole “Miloje Vasić” u Velikom Gradištu, nastavnik-supervizor Aleksandra Dimitrijević i Tim za vršnjačku medijaciju, održali su tri radionice sa učenicima iz 13 odeljenjskih zajednica. Teme: Aktivno slušanje, empatija i Ja-poruke. Atmosfera je bila radna i zabavna. Učenici su upoznati sa propozicijama konkursa za najbolji FILMić na temu medijacije.

Leave a Reply

Close Menu