PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

Vesti i aktuelnosti - Arhiva #1

Nedelja mentalnog zdravlja...

U okviru projekta “MI NE PRIČAMO DRUGIMA, MI PRIČAMO SA TOBOM – PROGRAM PODRŠKE MENTALNOM ZDRAVLJU MLADIH OPŠTINE VELIKA PLANA”, koji realizujemo uz podršku Ministarstva omladine i sporta...

Opširnije >>

Oktobar 2017.

Mi ne pričamo drugima, mi pričamo sa tobom...

Projekat je nastavak projekta koji smo uspešno realizovali od avgusta 2016.do januara 2017. Projektne aktivnosti treba da pomognu mladima sa mentalnim smetnjama i poremećajima u psihičkom funkcionisanju da ovladaju...

Opširnije >>

Jun 2017.

Najnovije vesti>>>

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Radionica u Miloševcu

U ponedeljak, 16.04.2018.godine, U OŠ "Akademik dr Radomir Lukić" u Miloševcu, pedagog Vesna Duduć je, zajedno sa vršnjačkim edukatorima  Marijom Simić i Ilijom Lukićem...

Opširnije >>

16.04.2018.

Trening "VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA"

U sredu, 28.03.2018.godine, u novoizgradjenoj PROMEK radionici u Tehničkoj školi "NIkola Tesla" u Velikoj Plani, u periodu od 10h do 18h, Udruženje gradjana "SVET REČI" iz Velike Plane, organizuje trening...

Opširnije >>

25.03.2018.

Trening "VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA"

Uz podršku Telenor fondacije, a u saradnji sa Institutom za digitalne komunikacije, danas smo u "Promek" kabinetu TŠ "Nikola Tesla" u Velikoj Plani organizovali trening "Vršnjačkom edukacijom protiv digitalnog nasilja"...

Opširnije >>

28.03.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Lapovo

U četvrtak, 12.04.2018.godine, u okviru projekta "VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA" koji sprovodi Udruženje "Svet reči" iz Velike Plane uz podršku Telenor fondacije, obuceni tim za vršnjačku...

Opširnije >>

12.04.2018.

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Lapovo

U četvrtak, 12.04.2018.godine, u okviru projekta "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO", tim za podrsku ucenicima/cama koji zive u porodicama u kojima je prisutno porodicno nasilje...

Opširnije >>

12.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Velika Plana

U petak, 13.04.2018.godine, u okviru projekta "VRSNJACKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILJA" koji, uz podrsku Telenor fondacije realizuje Udruzenje "Svet reci", Tim za vrsnjacku edukaciju iz Gimnazije u Velikoj Plani...

Opširnije >>

13.04.2018.

MONITORING I EVALUACIJA PUTEM TEHNIKE "NAJZNACAJNIJA PROMENA" - Sombor

U subotu, 14.04.2018.godine, u organizaciji Ekumenske inicijative zena iz Omisa, za organizacije koje su u poslednjem konkursnom roku dobile organizacijsku ili projektnu podrsku, organizovan je trening...

Opširnije >>

14.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Velika Plana

Na sednici Nastavničkog veća održanoj 7.4.2018.godine, Mirjana Šljivančanin, direktor i Mirjana Milanović, pedagog škole su prisutnim nastavnicima prezentovale sadržaje sa stručnog usavršavanja kome su prisustvovale...

Opširnije >>

07.04.2018.

Arhiva starijih vesti>>>

1

2

3

4

5