PRIZNANjA DONATORI

Copyright© 2018 - UG “Svet reči” Velika Plana

Udruženje građana “SVET REČI” Velika Plana

Vesti i aktuelnosti - Arhiva #2

Najnovije vesti>>>

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Radionica u Despotovcu

U okviru projekta "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO!", vršnjački edukatori Tehničke škole u Despotovcu, Bojana Banović, Bogdan Bogdanović i Miranda Dervišaj, uz podršku školskog pedagoga...

Opširnije >>

17.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Despotovac

U Tehničkoj školi u Despotovcu , koja je jedan od partera na projektu "Vršnjačkom edukacijom protiv digitalnog nasilja", obučeni vršnjački edukatori, Luka Milošević i Predrag Jeremić, uz podršku školskog pedagoga...

Opširnije >>

16./17.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Velika Plana

Vrsnjacke edukatorke Ema Todorovic i Marina Gvozdenovic odrzale su dve radionice sa ucenicima/cama prvog razreda Gimnazije u Velikoj Plani...

Opširnije >>

19.04.2018.

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Despotovac

U četvrtak, 19.04.2018. godine u Tehničkoj školi u Despotovcu, vršnjački edukatori su nastavili sa realizacijom radionica na temu rodno zasnovanog nasilja...

Opširnije >>

19.04.2018.

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Radionica u Velikom Gradištu

Srednja škola Veliko Gradište i ove godine uzela je učešće u projektu UG Svet reči, sa aktuelnom temom " "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO!" u domenu prevencije i zaštite od porodičnog nasilja...

Opširnije >>

17.04.2018.

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Lapovo

rotekle sedmice, u OŠ "Svetozar Marković“ u Lapovu, održan je značajan broj radionica ( ukupno osam ) na temu : „Rodni identitet i uloge“...

Opširnije >>

20.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Despotovac

U petak, 20. 04. 2018. godine u Tehničkoj školi u Despotovcu održane su još 4 radionice. Prezentaciju su pratila odeljenja Elektrotehničara 1. razreda -19 učenika, Turističkih tehničara 1. razreda- 26 učenika...

Opširnije >>

20.04.2018.

AKTUELNOSTI NA DAN 25.04.2018.

Aktuelnosti i novosti povodom naših aktivnosti na poslednjim projektima...

Opširnije >>

25.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Lapovo

I ove sedmice, naši edukatori/ke i njhovi nastavnici-mentori su bili veoma aktivni...

Opširnije >>

26.04.2018.

"PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO" - Jagodina

U okviru projekta "PET DO DVANAEST! DOK NE BUDE KASNO", obučeni vršnjački edukatori škole "Vuk Karadžić" iz Glogovca, danas,  27.04.2018. godine su održali dve radionice na temu porodičnog nasilja...

Opširnije >>

27.04.2018.

"VRŠNjAČKOM EDUKACIJOM PROTIV DIGITALNOG NASILjA" - Jagodina

Poslednjih aprilskih dana, vršnjački edukatori Osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Glogovca, održali su radionice u izdvojenom odeljenju u Dubokoj...

Opširnije >>

30.04.2018.

Arhiva starijih vesti>>>

1

2

3

4

5